คอนโดจังหวัดเชียงใหม่ คอนโดมิเนียม เชียงใหม่

คอนโด เชียงใหม่- Condo Chiang Mai

ซื้อคอนโด
Buy
เช่าคอนโด
Rent
ลงทุนคอนโด
Investment
ฝากขาย-เช่า
Sell - Rent Out
ติดต่อเรา
Contact
หน้าแรกคอนโดเชียงใหม่ - Home
condo chiangmai คอนโดเชียงใหม่
หน้าแรก > เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโด > วิธีคิด กลยุทธ์ และข้อมูล การลงทุนซื้อบ้าน & คอนโดฯ (ตอนที่ 3)
วิธีคิด กลยุทธ์ และข้อมูล การลงทุนซื้อบ้าน & คอนโดฯ (ตอนที่ 3)
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
การลงทุนในคอนโดมิเนียม 5 ปี ซื้อกันไปแล้ว 170,000 หน่วย ล้นตลาดหรือยัง
  ผู้จะซื้อคอนโดและบ้าน ต้องคิดแบบนักลงทุน หาไม่แล้วอาจติดบ่วง “กับดักแห่งชีวิต”
  กลยุทธ์การลงทุนในคอนโด
 

ที่มา : นายวสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์
www.M-property.co.th
ภาพ : toptravellists.net/

ปฐมบท ของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ จะต้องเริ่มต้น ด้วยการมองถึงภาพใหญ่ของภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ เน่ืองจากตลาด อสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแปรตามภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ถึงปัจจัยสำคัญต่อการกระตุ้นดีมานด์ในอสังหาริมทรัพย์ หลักคิดในการลงทุน การเตรียมความพร้อม แนวทางการลงทุนจาก ศูนย์ เป็นล้าน  การเลือกทรัพย์  และทำเล ( ระดับประเทศ  ระดับเมือง  และระดับทำเล ) การตรวจสอบทรัพย์ที่จะลงทุน (ก่อนเสียดายที่ซื้อ) การสำรวจตลาด และวิเคราะห์ผลตอบแทน  วิธีการซื้อ  การทำสัญญา การประมูล แนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และที่สำคัญ ซื้อนั้นง่าย  แต่ขายนั้นยาก  จึงต้องรู้ 10 ช่องทางการขายทรัพย์อย่างมีชั้นเชิง วิธีการเจาะลึก ต้องให้รู้ชื่อสถานทต่ีดิต่อ ของกลุ่มเป้าหมาย  สำรวจ วิเคราะห์  หาข้อมูลหากคิดไม่ออก  ก็ไม่ควรซื้อแต่แรก หลักการลงทุนมีหลักการง่ายๆ  ว่าต้องซื้อมา แล้วขายต่อให้ได้ราคาที่สูงกว่า  หรือคนมัก ชอบพูดกันว่า “ ซื้อให้ถูก  และขายให้แพง ”  แต่จริงๆ  ซื้อแพงแล้วขายแพงกว่าก็ได้  ไม่ได้ผิดกฎข้อใด ถ้ายังสามารถทำกำไรได้  ซึ่งเป็นหลักการ ที่ทุกคนทราบดี  แต่เมื่อใดที่ควรซื้อไว้ และเมื่อใดควรขาย เพื่อให้มีกำไร เป็นเรื่องสำคัญกว่ามาก กล่าวคือ การซื้อให้ได้ราคาต่ำต้องเป็น ช่วง เศรษฐกิจ “ตกต่ำ” และเอาไว้ขายต่อในช่วงที่ “ฟื้นตัว” และ “บูม” แต่ที่ผ่านมามักพบว่า ส่วนใหญ่แล้วมักซื้อในช่วงบูม เพราะเศรษฐกิจดีมีเงินมาก เพื่อนก็ชวน กระแสก็พาไปแต่ถ้าเป็นนักลงทุนแล้วในช่วงบูมต้อง“ขาย” เท่านั้น และจะไม่ซื้อเพราะระมัดระวังเสมอว่า หลังจากช่วงเฟื่องฟูมากๆ แล้วถัดจากนั้นมักจะเป็นช่วงขาลง คือ ชะลอตัว ตกต่ำตามมา ดังนั้นหากซื้อในช่วงบูมมักจะ “ประสบเภทภัยมากกว่าวาสนา”

ในคราวนี้ผมจึงจะกล่าวถึงภาพรวมของวิธีคิด กลยุทธการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เห็นภาพโดยรวมก่อน จากนั้นจะค่อยๆ ลงรายละเอียด ที่ละเรื่องในลำดับต่อไป โดยเป็นการรวบรวมจากประสบการณ์ตรงในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สรุปไว้ 8 ขั้นตอนในการลงทุน โดยมีสาระหลักๆ แต่ละขั้นตอน ดังนี้ครับ


ขั้นตอนที่ 1: หลักคิดในการลงทุน อย่างมีชั้นเชิง เมื่อดอกเบี้ยเงินฝาก ต่ำติดดิน ทางเลือกในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างมีชั้นเชิง

- คนทั่ว ไปที่มีบ้าน ทำอย่างไรให้มีกำไรเป็นตัวเงิน ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจ

- คนที่กำลังจะซื้อบ้าน ต้องคิดแบบนักลงทุน หาไม่แล้ว การซื้อบ้าน อาจเป็น “กับดักแห่งชีวิต”

- มนุษย์เงินเดือน คุณสามารถลงทุนได้

- ผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ทำอย่างไรให้ทรัพย์เพิ่มเท่าทวีคูณ

- คิดจะลงทุน ต้อง ตระ เตรียม สรรพกำลัง ความรู้ ข้อมูล เงินทุน และที่สำคัญต้องเรียนรู้ตลอดเวลา

- การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เรื่องสำคัญ คือ การวิเคราะห์ และ  สำรวจดีมานด์ หรือกำลังซื้อ หรือกลุ่มผู้ซื้อให้รู้แจ้ง ต้องรู้สถานการณ์ อสังหาริมทรัพย์ของเมืองว่าอยู่ในยุคใดเริ่มต้น  ขยายตัว โตเต็มที่ ถดถอย  

- 8 ขั้นตอนในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 2: ช่วงจังหวะเวลาที่จะลงทุน เรื่องสำคัญลำดับแรก ต้องจับตา “วัฎจักร” ของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ เฟ่ือง ฝ่อ ฟุบ ฟ้ืน

- กระแสของ ดีมานด์ ปัจจัยกระชากดีมานด์มีหรือไม่ หรือมีแต่กระแสไล่ดีมานด์

- วิกฤติเศรษฐกิจ คือ โอกาสทองของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ มหาโอกาส แห่งการซื้อ แต่ควรซื้อเมื่อใด

- การทำกำไร คือ ต้องซื้อมาและขายต่อให้ได้ราคาสูงขึ้น เพื่อ Capital Gain จะขายเมื่อใดให้มีกำไรสูงสุด ระวังซื้อของถูกอาจขายได้ถูกกว่า หรือขายไม่ได้ กลายเป็นแมงเม่า

- เส้นทางการลงทุนจากศูนย์เป็นล้าน

- ความเข้าใจสำคัญต่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เคลื่อนตัวช้า “แตกต่างจากตลาดหุ้น ทองคำ” ที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกนาที แต่ก็สภาพคล่องต่ำกว่าทองคำ หุ้น การขายก็ต้องใช้เวลา

- นักลงทุน ต้องติดตาม “ สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ” ได้จากแหล่งใดได้บ้าง ใครควรเชื่อ ใครควรฟังหูไว้สิบหู

ขั้นตอนที่ 3: การเลือกทรัพย์และทำเลที่จะลงทุน การเลือกทรัพย์ และทำเล ที่จะลงทุน ประเภทใดดี ทำเลแถวไหนดี ที่แนวโน้มรุ่ง (หรือ ริ่ง) -หลักการวิเคราะห์ ทำเลแห่งอนาคต จับตากระแส เพราะคนชอบแห่ตาม

- ทำไมในปี 45 - 47 ตลาดบ้านเดี่ยวถึงเฟื่อง ต่อมาในปี 48 - 53 ถึงยุคคอนโดบูม แล้วต่อไปจะเป็นประเภทใด พึงใช้วิจารณญาณ

- ปัญหาจราจรของมหานครเรา แก้ไม่ได้จริงหรือ

- เมื่อคอนโดมิเนียมกลางเมือง แปลงร่างกลายเป็นทรัพย์เพื่อการลงทุนรถไฟฟ้า ชานเมืองกับการเปล่ียนแปลง ทิศทางการลงทุน ของอสังหาริมทรัพย์ ในอนาคต รถไฟฟ้าชานเมืองควรสร้างจริงหรือ

-สถิติการเปลี่ยนแปลงราคาบ้าน ราคาที่ดินในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในรอบ 20 กว่าปีที่ผ่านมา

- การเก็งกำไรที่ดินตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พิจารณาอย่างไร เลือกซื้ออย่างไร

- การลงทุนในบ้านพักตากอากาศ ขายต่างชาติ ข้อเปรียบเทียบในภูมิภาค

- เลือกทรัพย์จากแหล่งใดได้บ้าง

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบทรัพย์ที่จะลงทุน ก่อนจะเสียใจที่ซื้อ ท าไมซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้าน (คอนโดฯ)

- เขาซื้อที่ดิน (เขาใหญ่) มีของแถมเป็น “คุก” ได้อย่างไร

-กลโกงการซื้อที่ดิน ขายฝากที่ดิน หลายคนเสียท่า เพราะไว้ใจญาติพี่น้อง

- อย่าหลงเชื่อ แค่กลัวคนอื่นตัดหน้า เสียเงินกันมาเยอะแล้ว

- การตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์ที่จะซื้อ ทรัพย์ธนาคารฯ พึงระวัง ของไม่ดีมีเยอะ

- สภาพทางกายภาพของพื้นที่ ต้องระวังน ้าทะเลท่วมถึง มหานครของเรา ต่อไปอาจเป็นเมืองบาดาล ไม่ใช่เร่อืงเฟ้อฝนัเพราะเจอ 5 เดง้ คอื ทต่ี่ า ดนิทรุด น้ าเหนือ ฝนตก และล่าสดุ น้ าทะเลท่วมจากโลกร้อน

- ที่ดินเป็นบ่อลึก 30 เมตร อาจมีค่าดั่งทอง

- ตรวจสอบโฉนดที่ดิน เนื้อที่ดินครบถ้วนหรือไม่ อาณาเขตที่ดินถูกต้องหรือไม่ บ้านอยู่ในที่ดินหรือไม่ คร่อมเขตที่ดินหรือไม่ซื้อมาอาจได้แค่ที่ดิน

- ซื้อที่ดินตามเกาะ ...(เสม็ด) ทำไมต้องเสร็จทุกราย

- รู้จักเอกสารสิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3ก และอื่นๆ รู้ทันกลโกง อย่าประมาท ต้องตรวจสอบก่อนจ่ายเงินทุกกรณีเพราะเสียท่ากันมาเยอะ

- โฉนดที่ดินแท้ๆ แต่มีปัญหา ซื้อมาถูกเพิกถอน ซื้อที่(ดิน)ไม่ได้ที่ เป็นไปได้อย่างไร

- ที่ดินมีโฉนด ต้องแวะไปดูอย่างน้อย 10 ปีหน แต่ที่ดิน น.ส.3, น.ส.3ก. แค่ปีเดยีว ไม่งนั้อาจมคีนอ่นื ครอบครองปรปกัษ์ มนัเป็นไปแลว้

- การตรวจสอบอาคาร ใบอนุญาตก่อสร้าง ทรุดร้าว พัง ค่าซ่อมแซม ได้อย่างไร เราออกไปลุยดูกัน

- การตรวจสอบข้อกฎหมาย ซื้อที่ดินอาจไม่มีค่า เพราะก่อสร้างไม่ได้ตามกฎหมาย แนวเวนคืนมีหรือไม่ ตรวจสอบที่ใด

- ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทรัพย์ธนาคารฯ อาจมีของแถมมูลค่ามหาศาล หรืออาจแถมคุกได้

ขั้นตอนที่ 5: คาดการณ์ผลตอบแทนในการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

- ค่าเช่า (Rental Yield) แค่ค่าเช่าก็สูงกว่าดอกเบี้ยแบงก์แล้ว แต่ก็ต้องดูตลาด ใครจะเช่า มีตลาดหรือไม่

- ทำไมเขาจึงกล้า การันตี ผลตอบแทน

- กำไรจากการขาย (Capital Gain) เมื่อใดควรขาย แต่ที่ส าคัญยิ่งกว่าคือเมื่อใดควรซื้อ

- บ้านจัดสรร (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์) อาจไม่ใช่ทรัพย์เพื่อการลงทุน เพราะ 10 ปีผ่านมาราคาตลาดเพิ่มขึ้นแค่ 20% (ปีละ 2%) โอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นมากๆ แบบสมัยรัฐบาลท่านพลเอกชาติชาย จะมีอีกหรือไม่

-แต่หากสามารถซื้อมาต่ำกว่าราคาตลาดมาก ๆ เช่น แค่ครึ่งเดียว ก็ลงทุนได้ เพราะซื้อมาถูก

- ซื้อมาแล้ว จะขายใคร พิจารณากลุ่มผู้ซื้อได้อย่างไร มองตลาด ศักยภาพในอนาคตให้ดี ไม่งั้นอาจขายไม่ออก

- ผลตอบแทนสำคัญที่สุด คือ ประสบการณ์ที่สั่งสม เพื่อโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต

ขั้นตอนที่6: การตัดสินใจลงทุน เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว วิธีการลงทุนระยะสั้น หรือจะลงทุนระยะยาวดี แนวทางเปรียบ เทียบเพื่อการตัดสินใจ ไม่มีอะไรดีที่สุด แต่ทางใดจะเหมาะสมกับข้อจำกัดของเราเป็นสำคัญ

- วิธีการประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี ทำอย่างไร

- หากต้องกู้เงิน การเตรียมการในการกู้เงิน เงื่อนไขสำคัญ การเลือกดอกเบี้ย แนวทางการหาดอกเบี้ยถูกๆ ค่าธรรมเนียมฟรี

- ค่าโอนกรรมสทิธิ์ ค่าภาษธีุรกจิเฉพาะ ภาษีอ่ืนที่เกียวข้อง มาตรการลดหย่อนที่มี ทำอย่างไรให้จ่ายภาษีน้อย และถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนที่ 7: การบริหารจัดการทรัพย์สิน ให้มีมูลค่าเพิ่ม การทำให้ทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่ม เมื่อขาย

- ช่องทางการหารายได้เพิ่ม หาประโยชน์เพิ่ม

- แนวทางการเปลี่ยนแปลงการใช้สอย ดัดแปลงการใช้สอย การขออนุญาตที่ถูกต้อง อาจสร้างมูลค่าเพิ่ม

- แนวทางการคิดนอกกรอบ อาจสร้างรายได้มหาศาล

- ดอกเบี้ยต่ำ ตลาดเช่าแย่ เพราะหันไปซื้อแทน (ผ่อนถูกกว่าเช่า) ตลาดคนไทยหากซื้อไว้หวังให้เช่าอาจเสร็จ ว่างเป็นปี แต่หากดอกเบี้ยสูง ตลาดเช่าดี เพราะคนซื้อไม่ไหว แนวทางการวิเคราะห์ผู้เช่า

- ตลาดหอพัก อะพาร์ตเมนต์ กลุ่มคนทำงาน อาจจะแย่ มีโอกาสลดราคาลงอีก จากอัตราว่างที่สูงขึ้น จากกลุ่มผู้เช่าหันไปซื้อคอนโดฯ แทน

- ตลาดบางกลุ่ม ต่อให้ดอกเบี้ยต่ำแค่ไหนก็ไม่ซื้อ ตลาดใดบ้าง

- การบริหารการขาย การเรียนรู้จากมืออาชีพ

ขั้นตอนที่ 8: เรื่องส าคัญ ซื้อง่าย ขายยาก ต้องเจาะลึก “10 ช่องทางการขายอย่างมีชั้นเชิง”ท าไมต้องเรียกว่า ตัดใจขาย เพื่อท าก าไร ไม่ใช่ตัดใจขายเพราะขาดทุน

- ตัดใจขายท าก าไร เมื่อใด

-คาดการณ์อนาคต..ต้องใช้วิจารณญาณในการชม

- ซื้อง่าย แต่ขายยาก ก่อนซื้อต้องศึกษาช่องทางการขายก่อน

- การศึกษา “10 แนวทางการขายทรัพย์ อย่างมีชั้นเชิง” ขายใครดี ต้องวิเคราะห์กลุ่มผู้ซื้อให้ประจักษ์ ต้องคิดไว้ตั้งแต่ก่อนซื้อ ไม่ใช่แค่ประกาศ แล้วรอคนมาซื้อ ต้องขายเชิงรุกเข้าหาผู้มีศักยภาพในการซื้อ ให้ข้อมูลสำคัญ หาดีมานด์ให้พบ หรือ สร้างดีมานด์ให้ได้ ต้องรู้ถึงชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ติดต่อ แล้วส่งให้ถึงมือ แค่นี้ก็ขายได้แล้ว .. สุดท้าย ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง แต่ก็ป้องกันไดด้ว้ยการเรียนรู้ตลอดเวลาที่ว่ามาข้างต้น

ผมจะได้ค่อยๆ ทยอยเล่าเป็นลำดับ แต่หากใครรีบร้อน มาอบรมกับผมโดยตรง 3 วัน ช่วงวันที่ 11-13 มีนาคม 2553 เป็นการอบรม 2 วัน และพาไปมีทัวร์ภาคสนาม ดูทรัพย์จริงเพื่อการลงทุนอีก 1 วัน ครับ การสัมมนานี้จะให้หลักคิด ข้อมูล วิธีการลงทุน ลงมือทำจริงในภาคสนาม ให้เห็นแจ้ง และนำไปใช้ได้จริง รวม 8 ขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนลงมือได้จริง


สำหรับ ผู้สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ... ฝากเงินไว้ ดอกเบี้ยก็ต่ำติดดินคนทั่วไปที่มีบ้าน ... ทำอย่างไรให้มีกำไรเป็นตัวเงิน ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจคนที่กำลังจะซื้อบ้าน ... ต้องซื้อแบบนักลงทุน หาไม่แล้วการซื้อบ้านอาจเป็น “กับดักแห่งชีวิต”
สามญชน มนุษย์เงินเดือน ... คุณสามารถลงทุนได้..อย่างไรผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ...ทำอย่างไรให้ทรัพย์เพิ่มเท่าทวีคูณ

อ่านต่อ...ตอนที่ 4

รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
Comment
รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
 
     
condo chiangmai menu ติดตามเราที่ facebook คอนโด เชียงใหม่ เมนู
condo chiangmai menu ติดตามเราที่ Google+ คอนโด เชียงใหม่ เมนู
Google+
condo chiangmai menu บริการของเรา Service คอนโด เชียงใหม่ เมนู

ฝาก ขาย/เช่า
TEL
084-374-6505
-----------------------
LINE
@condo2

ฝากขาย-ฝากเช่าคอนโดเชียงใหม่
condo for sale chiangmai เช่าคอนโดเชียงใหม่

     
คอนโด chiangmai   condo เชียงใหม่
 
 
 
 
ข่าว และ บทความ คอนโดเชียงใหม่ - News and Articles Condo Chiang Mai
condo chiangmai CONDO NEWS - ข่าว คอนโด   INVEST- การลงทุนกับคอนโด   INTERIOR - การตกแต่งคอนโด   REVIEWS - รีวิวคอนโดเชียงใหม่
   
   
   
   
   

 
   
   
   
     
 คอนโดฯ ทำเงินอย่างไร  
 กลยุทธ์การลงทุน  คอนโดฯ (ตอนที่ 1)  
 กลยุทธ์การลงทุน คอนโดฯ (ตอนที่ 2)  
 กลยุทธ์การลงทุน คอนโดฯ (ตอนที่ 3)  
 กลยุทธ์การลงทุน คอนโดฯ (ตอนที่ 4)  
เปรียบเทียบการลงทุนอสังหาริมทรัพย์  
ทำไมเราจึงควรลงทุนในคอนโดมิเนียม  
7 สิ่งที่ควรรู้ก่อนปล่อยเช่าคอนโด  
ลงทุนคอนโดฯ ในช่วงวิกฤติคือ “โอกาส”  
ฮวงจุ้ยคอนโด ซื้อเพื่อให้เช่า  
     
 3 เทคนิคง่ายๆ ในการตกแต่งคอนโด  
แบบห้อง สีสันย้อนยุค  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 รีวิว คอนโด วันพลัส คันคลอง  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
  เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโด
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
01 เมื่อซื้อคอนโด สร้างใหม่ ขั้นตอนการทำสัญญา มีอะไรบ้าง?   06 ขั้นตอนการขอสินเชื่อคอนโด มีอะไรบ้าง?
         
02 เอกสารการครอบครอง คอนโด คือแบบไหน?   07 ปัจจัยที่ทำให้ กู้ซื้อคอนโดผ่าน มีอะไรบ้าง?
         
03 การเลือกชื้อคอนโด แบบชาญฉลาด ทำกันอย่างไร?   08 หนังสือรับรอง ปลอดหนี้ คอนโด
         
04 คอนโดมิเนียม - แฟลต - อพาร์ทเม้นต์ แตกต่างกันอย่างไร ?   09 การคิดผลตอบแทนจากการลงทุนในคอนโด ROI
         
05 จะกู้เงินซื้อคอนโด ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?   10 วิธีคิดก่อนกู้เงินซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่า
รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
 
condo chiangmai sitemap1 คอนโดเชียงใหม่ ไซต์แมพ Site Map - แผนผังเว็บไซต์ ผัง คอนโดเชียงใหม่
 

ซื้อคอนโด - condo for sale

For Sale - คอนโดสำหรับขายเช่าคอนโด - condo for rent
For rent - คอนโดเช่า

งบประมาณเช่า - rent budget
5,000 - 10,000
10,000 - 15,000
15,000 - 20,000
20,000 - 25,000
25,000 - 30,000คอนโดสำหรับลงทุน-for invest
Included tenant - พร้อมผู้เช่า


บทความ
ข่าว คอนโด
การลงทุนกับคอนโด
การตกแต่งคอนโด
รีวิวคอนโดเชียงใหม่
เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโดบริการ
ลงโฆษณา
ลงประกาศ
ฝากขาย-ฝากให้เช่า
 
คอนโด site map chiangmai ไซต์แมพ condo chaingmai
 
condo in chiangmai   คอนโด ใน เชียงใหม่
           
           
           
เชียงใหม่ คอนโด
 
 | Buy | Rent Investment | Consignment | Contact |  
 | ซื้อคอนโด | เช่าคอนโด ลงทุนคอนโด | ฝากขาย-เช่า | ติดต่อเรา |  
CONDO FOR SALE - CONDO FOR RENT IN CHIANG MAI
กลับหน้าแรก-Home กลับหน้าแรก-Home facebook กลับหน้าแรก-Home กลับหน้าแรก-Home