คอนโดจังหวัดเชียงใหม่ คอนโดมิเนียม เชียงใหม่

คอนโด เชียงใหม่- Condo Chiang Mai

ซื้อคอนโด
Buy
เช่าคอนโด
Rent
ลงทุนคอนโด
Investment
ฝากขาย-เช่า
Sell - Rent Out
ติดต่อเรา
Contact
หน้าแรกคอนโดเชียงใหม่ - Home
condo chiangmai คอนโดเชียงใหม่
หน้าแรก > เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโด > วิธีคิด กลยุทธ์ และข้อมูล การลงทุนซื้อบ้าน & คอนโดฯ (ตอนที่ 4)
วิธีคิด กลยุทธ์ และข้อมูล การลงทุนซื้อบ้าน & คอนโดฯ (ตอนที่ 4)
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
การลงทุนในคอนโดมิเนียม 5 ปี ซื้อกันไปแล้ว 170,000 หน่วย ล้นตลาดหรือยัง
  ผู้จะซื้อคอนโดและบ้าน ต้องคิดแบบนักลงทุน หาไม่แล้วอาจติดบ่วง “กับดักแห่งชีวิต”
  ลงทุนในคอนโด
 

ที่มา : นายวสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์
www.M-property.co.th
ภาพ : toptravellists.net/

จากคราวที่แล้วที่ว่าไว้ถึงภาพรวมของวิธีคิด กลยุทธการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เห็นภาพโดยรวมของการลงทุน มาคราวนี้จะเริ่มต้น รายละเอียด ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภท ซื้อมา-ขายไป กันก่อนสำหรับทรัพย์สินขนาดเล็ก บ้าน คอนโดฯกันก่อน ยังไม่ถึงขนาดเป็นผู้ ประกอบการหรือนักพัฒนาที่ดิน เราจะมาลงทุนซื้อจากที่เขาพัฒนาไว้แล้วเอาไว้ขายต่อในลักษณะชุบมือเปิบ

เริ่มต้นด้วยขั้น ตอนแรก คือ การเตรียมความพร้อม ทั้งวิธีคิด ความรู้ และทุน ทั้งเงินทุน และประสบการณ์ เรื่องสำคัญ ที่ขอย้อนกล่าวถึงเล็กน้อย กันลืมก็คือว่า ปฐมบทของการ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ จะต้องเริ่มต้นด้วยการมองถึงภาพใหญ่ของภาวะเศรษฐกิจ และตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็น สำ คัญก่อน คือ การจับกระแส วัฎจักรของอสังหาริมทรัพย์ที่เรียกตามยุคว่า “ฝอ่ เฟ่ือง ฟุบ ฟ้ืน” โดยการเลือกลงทุนให้เหมาะสม โดยทั่วไปมัก ต้องซื้อในยามฟุบ เพราะจะได้ ของ ถูกแล้วเอาไว้ขายต่อในช่วงเฟื่องเพราะได้ราคาดี และต้องใช้เวลาในการลงทุน แต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไป การซื้อมาขายไปในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ทำได้ (ติดตามกันต่อไป)

และที่สำคัญอีกเรื่องคือการวิเคราะห์ถึงเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงของดีมานด์ (ในระดับประเทศระดับเมือง และระดับทำเล) หรือกำลัง ซื้อให้รู้แจ้ง ต้องรู้สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ของเมืองว่าอยู่ในยุคใด เริ่มต้น ขยายตัว โตเต็มที่ หรือถดถอยแล้ว เช่น ประเทศไทย และมหานคร ของเราช่วงที่เติบโตอย่างมหาศาลในช่วงปี 2533-2538 เนื่องจากประเทศเราเปลี่ยนถ่ายระบบเศรษฐกิจ ที่พึ่งพาภาค เกษตร เป็นภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ทำให้ผู้คนมีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้นมาก มหานครเราคนชนบทหลั่งไหลเข้ามาทำงานในเมืองและ จิปาถะ  จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยทำ ให้ดีมานด์เพิ่มอย่าง มหาศาล โดยเทียบในปี 2530

ที่กรุงเทพฯเราสร้างเมืองมา 200 กว่าปีมีบ้าน แค่ 1.52 ล้านหลัง เพิ่มเป็น 2 เท่าภายในเวลาแค่ 10 ปี เป็น 3.19 ล้านหลังในปี 2540 ไม่รวมที่สร้าง ไม่เสร็จทิ้งไปอีกหลายแสนหลัง (ในปี 2550 มีบ้าน 4.18 ล้านหลัง) ทำ ให้ที่ดิน เป็นปจัจยัพน้ืฐานในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ราคาปรับตัวเพิ่มกัน แบบรายวันอย่างกับตลาดหุ้นจนทำให้ในช่วง 10 ปีนั้น  ราคาที่ดินในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลเพิ่มขึ้นถึง 33 เท่า เช่น หากราคาที่ดินกรุงเทพฯ ในปี 2528   ตารางวาละ 1,000   บาท ก็จะเพิ่มเป็น   33,000   บาทเลยทีเดียว แต่วันนี้พีเรียดแบบนี้อาจผ่านบ้านเราไปแล้ว  แต่กำลังเกิดขึ้นที่  เมืองจีน เวียดนาม แม้แต่กัมพูชา เพราะประเทศเหล่านี้กำลังอยู่ในพีเรียดอย่างประเทศไทยในอดีต เลยอาจเป็นทางเลือก ว่าเรา ไปโฮจิมินต์ซิตี้ ไป เกาะกง กันดีมั้ย ตำแหน่งที่ปรึกษาใหญ่ว่างพอดีจนถึงยุคปัจจุบันที่คอนโดฯในเมืองโตมากเพราะน้ำมันแพงเป็นตัวกระตุ้น ดีมานด์ เคยว่าไว้แล้ว ในฉบับ ก่อนหน้านี้ แต่นัยสำคัญเป็นลักษณะการถ่ายเท ( ดูด ) ดีมานด์มากกว่าการเพิ่มขึ้นของดีมานด์ เช่นในยุคนั้น โดยคนเปลี่ยนจาก ซื้อบ้านนอกเมือง มาซื้อในเมืองแทน ( ความต้องการโดยรวมยังทรง ๆ ยกเว้นในปี 53 ) และ ในยุคปัจจุบัน และ  ยุคต่อไปโครงการรถไฟฟ้า  เป็นตัว ดูดดีมานด์ (จากที่อื่นๆ) มากระจุกตัวตามแนวรถไฟฟ้า ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้า 2 สายทใ่ีชอ้ย่ใูนเขตชนั้ใน แต่ในอนาคตน่าจะถึงเกาะไปตามรถไฟฟ้า ท่ีออกไปยังเขตชั้นกลางและชั้นนอกของเมือง ตามโครงการรถไฟฟ้าท่ีกำลังก่อสร้าง กำลังประมูลกันหลายโครงการ โดยกระแสความ ต้องการ คอนโดฯ ในเมืองคงลดลงจากกระแสล้นตลาด และราคาในเมืองแพง (มีทางเลือกซื้อของถูกกว่าแล้วในเขตชั้นกลาง ชั้นนอก) ทำให้โอกาสของ บ้านแนวราบกลับมาได้อีก

ที่นี้มาถึงหลักคิดในการลงทุน กรณีแรกคนทั่วไปที่มีบ้าน ทำอย่างไรให้มีกำไรเป็นตัวเงิน ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจ ข้อนี้คงต้องโทษทัศนคติหลัก ของคน ในบ้านเราตัวอย่างเช่น ซื้อที่ดินมาเมื่อกว่าสิบปี ก่อนตารางวาละ 1,000 บาท แต่วันนี้เพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ 30,000 บาทแล้ว แต่ก็ไม่ เคยขายทำกำไรเลยได้แต่ความภาคภูมิใจ หรือซื้อบ้านมาหลังหนึ่งแค่ 500,000 บาท แต่วันนี้ราคา 1,000,000 บาท ก็ไม่เคยขายเพื่อให้ได้ตัว เงินมา เนื่องจากส่วนใหญ่อาจคิดว่าต่อไปราคาจะสูงขึ้นอีกหรือเก็บไว้ให้ลูกหลาน แต่หากลองสำรวจ ดูดีๆ ช่วงหลังปี 2540 เป็นต้นมา

   ราคาบาง แห่งอาจไม่เพิ่มมากแล้ว บางแห่งลดลงก็มี เพราะดีมานด์ ไม่ได้เพิ่มขึ้น บางทำเลออกแนวทรงๆ ทรุดๆ ดังนั้นการเลือกขายเมื่อคาดว่า ในทำเลนี้ แนวโน้มไม่โสภานัก (เช่น น้ำท่วม) แล้วนำเงินไปซื้อในทำเลใหม่ที่แนวโน้มสดใสกว่าน่าจะดีกว่า เช่น ฝรั่งมัก จะมีการ เปลี่ยนมือ ในที่ อยู่อาศัย กันสูงกว่าคนไทยมาก แค่ 5-6 ปีก็ขายแล้ว เพราะอาจซื้อมาในช่วงราคาต ่าๆ พอราคาดีก็ขายทำกำไร เก็บเงินซื้อ ใหม่เมื่อ ราคาต่ำอีก อาจต้อง ย้ายบ้านบ่อยๆ (รวมทั้งย้ายมาซื้อในบ้านเราก็มาก) แต่คนไทยเราคงยาก ดังนั้นนักลงทุนจงึตอ้งทา ใจฝ่าด่านน้ีก่อน อาจทำ ให้ลูกค้า โดยรวมเพิ่มไดม้ากกว่าด่านต่อมาคือทัศนคติความมั่นคงของชีวิตที่เมื่อมีงานทำแล้วต้องซื้อบ้านก่อน แต่เรื่องสำคัญที่มักคิดไปไม่ถึงคือ ต้องผ่อน อีกนาน  ทำให้ต้องติด “กับดักแห่งชีวิต” ดังกล่าวไว้แล้วในฉบับแรกๆ ทางแก้ก็คือ ก็ต้องออกจากกับดักมาโดยต้องขายไปเสีย แต่ต้องดูช่วงเวลา ที่เหมาะสม ช่วงที่อสังหาฯบูมจะขายได้ราคาดีมีกำไรมาก ไปอยู่หอพัก บ้านเช่าก่อนก็ได้ แล้วนำเงินไปลงทุน

   แต่ข้อสำคัญก็กลับมาที่จะทำใจได้หรือเปล่า ด่านแรกว่ายากแล้วด่านนี้ยิ่งยากกว่า แต่ถ้าคิดจะลงทุนต้องมีเงินทุน ที่สำคัญต้องมีเครดิต หากเรากู้ ไว้เต็มวงเงินแล้ว คงไปกู้ใหม่ไม่ได้แล้ว แต่่ สำหรับคนยังไม่ได้ติดกับดักก็อย่าเพิ่งซื้อเพื่ออยู่แต่ต้องซื้อเพื่อลงทุนก่อน ลงทุนแล้วมีเงินไว้ซื้อ เพื่ออยู่ ทีหลังก็ยังได้ เช่นคนจีนสอนลูกสอนหลาน ไว้ว่าต้องค้าขายก่อน บ้านไว้ซื้อมีเงินแล้วซื้อทีหลังก็ยังไม่สาย ไม่งั้นอาจต้องผ่อนบ้านยาวนานเกือบ ตลอด  ชีวิต ถึงตอนนั้นคิดจะลงทุนคงหมดไฟไปแล้ว

   กรณีต่อมา มนุษย์เงินเดือนก็สามารถลงทุนได้เช่นกันเพราะท่านมีเครดิต แบงก์ให้กู้ เมื่อก่อนกู้ได้ทั้งแท่งครับบางแห่งยังแถมให้อีก 10% ไว้ซื้อ เฟอร์นิเจอร์อีก แถมดอกเบี้ยก็ 0% แหล่มจริงๆ แต่ตอนนี้อาจไม่ได้ทั้ง 100% เสียแล้วเพราะแบงก์ชาติสกัดฟองสบู่คอนโดฯ ให้ 90% (มีผลปีนี้แล้ว) บ้าน 95% (มีผลปี 55) ท าให้เราต้องควักเงินหรือมีเงินสะสม 5 - 10% แต่ก็ดีแล้วจะได้สร้างนิสัยการออมไว้ก่อน แต่จริงๆ แล้วก็ไม่ถึง ขนาดต้อง เก็บเงินเพราะว่า 5 - 10% ก็ผ่อนดาวน์รายเดือนเอา ยกเว้นบ้านมือสองที่ต้องสะสมเงินไว้ และด้วยดอกเบี้ยต่ำๆ บางคนอาจ ไม่ทราบว่า ค่าเช่า หอพัก อะพาร์ตเมนต์ อาจสูงกว่าเงินผ่อนคอนโดฯหรือบ้านเสียอีก ( เราผ่อนบ้านให้เขา แถมเงินให้ด้วยครับ ) เหตุหนึ่งที่คอนโดฯ  ขายดีก็คือ ไปเรียกดีมานด์จากคนอยู่หอพัก อะพาร์ตเมนต์มาซื้อคอนโด (หอพัก อะพาร์ตเมนต์ ตลาดคนทำงานเลยแย่ในวันนี้)ส่วนที่ผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ อยู่แล้วจะท าอย่างไรให้ทรัพย์เพิ่มเท่าทวีคูณ หรือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าทรัพย์เราก าลังจะแย่ เช่น หอพัก อะพาร์ตเมนต์ในยุคนี้ ที่ ตลาดคอนโดฯ มาแย่งลูกค้าไปซื้อคอนโดฯ อยู่แทนจะได้ชิ่งเสียก่อน (จะทำใจชิ่งอีกได้มั้ยครับ) หรือจะหาทางแก้ลำไว้ก่อน เช่น นำอะพาร์ตเมนต์เราไปจดทะเบียน เป็นอาคารชุดขายคนเช่าเสียเลยดีมั้ย หรือเปลี่ยนแปลงการใช้สอยไปเป็นโรงแรมดีมั้ย หรือไปอพัเกรด ไปจับตลาดอีกกลุ่ม ดีหรือไม่ หรือจะหารายไดเ้พิ่ม จากทางใดทางหน่ึง เช่น ป้ายโฆษณา เป็นต้น ทั้งนี้ก็ต้องทำการวิจัยสำรวจตลาดให้ถ่องแท้เสียก่อนครับ)


ส่วน นักเรียน นักศึกษา กับวิถีแห่งอสังหาริมทรัพย์ เส้นทางเดินที่น่าสนใจยิ่งสำหรับลูกชาวบ้าน  ความรู้  เป็นช่องทางเดียวในการสร้างฐานะ ทาง การเงินในสังคมยุคนี้  ( ยกเว้นบางคนอาจมีเส้นทางลัด ไปหลอกฝรั่งที่พัทยาได้  สเปคคือ ล่ำๆ ด่ำๆ ครับ ฝรั่งชอบ ที่พูดถึงนี่ผู้ชายน่ะครับ )  ความ สำคัญก็คือว่า  อาชีพใ่ฝฝันของเด็กในบ้านเราก็คือ นายแพทย์วศิวกร  สถาปนิก หรืออื่นๆ แต่น้อยคนทจ่ีะสนใจในอสังหาริมทรัพย์  ความจริงในวัน นี้ก็  คือ  อาชีพเหล่านั้น ยังต้องมาสนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เลยครับ  ตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่  คือ  ท่าน  ทองมา ว ิจิตรพงษ์พันธ์  เจ้าของ   พฤกษา  เรียลเอสเตท (เศรษฐีหุ้นอันดับหนึ่งของประเทศ) อาจไม่มีวันนี้หากท่านยังทำอาชีพเป็นวิศวกรอยู่ จึงฝากไปยังน้องๆ นักเรียน นักศึกษา หากบังเอิญ พลัดหลงมาอ่านเข้า ลองเก็บไว้คิดดู หรือ มีน้องมีนุ่ง   มีลูกมีเต้า ลองนำไปฝากให้คิด เผื่อเป็นทางเลือก ไว้เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องเรียนรู้การ เปลี่ยนแปลง  สถานการณ์ตลอดเวลา  จับตาก่อนย่อมได้เปรียบ ยกตัวอย่าง  นักเรียน  นักศึกษาที่เช่าหอพักอยู่  หากตั้งใจจริง  สนใจติดตาม  ย่อม สามารถเป็นเจ้าของหอพักได้ในอนาคต ได้แน่ (ติดตามเส้นทางกันต่อ) หากสนใจเส้นทางน้ีเป้าหมาย ทางการศึกษาด้านอสังหารมทรัพย์ ในปจัจุบัน มีตังแต่ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และที่สำคัญมีงานสัมมนา เอกสาร งานวิจัยต่างๆ จำนวนมากให้ศึกษา

สุดท้ายก่อนจากสำหรับฉบับนี้ก็คือ เมื่อคิดจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ต้องตระเตรียม สรรพกำลัง ทั้งทุนความรู้ ข้อมูล เงินทุน (ค่อยสะสมไว้) และที่สำคัญต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ถึงตรงนี้คงต้องต่อฉบับหน้าแล้วครับ

อ่านต่อ...บทความอื่น

รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
Comment
รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
 
     
condo chiangmai menu ติดตามเราที่ facebook คอนโด เชียงใหม่ เมนู
condo chiangmai menu ติดตามเราที่ Google+ คอนโด เชียงใหม่ เมนู
Google+
condo chiangmai menu บริการของเรา Service คอนโด เชียงใหม่ เมนู

ฝาก ขาย/เช่า
TEL
084-374-6505
-----------------------
LINE
@condo2

ฝากขาย-ฝากเช่าคอนโดเชียงใหม่
condo for sale chiangmai เช่าคอนโดเชียงใหม่

     
คอนโด chiangmai   condo เชียงใหม่
 
 
 
 
ข่าว และ บทความ คอนโดเชียงใหม่ - News and Articles Condo Chiang Mai
condo chiangmai CONDO NEWS - ข่าว คอนโด   INVEST- การลงทุนกับคอนโด   INTERIOR - การตกแต่งคอนโด   REVIEWS - รีวิวคอนโดเชียงใหม่
   
   
   
   
   

 
   
   
   
     
 คอนโดฯ ทำเงินอย่างไร  
 กลยุทธ์การลงทุน  คอนโดฯ (ตอนที่ 1)  
 กลยุทธ์การลงทุน คอนโดฯ (ตอนที่ 2)  
 กลยุทธ์การลงทุน คอนโดฯ (ตอนที่ 3)  
 กลยุทธ์การลงทุน คอนโดฯ (ตอนที่ 4)  
เปรียบเทียบการลงทุนอสังหาริมทรัพย์  
ทำไมเราจึงควรลงทุนในคอนโดมิเนียม  
7 สิ่งที่ควรรู้ก่อนปล่อยเช่าคอนโด  
ลงทุนคอนโดฯ ในช่วงวิกฤติคือ “โอกาส”  
ฮวงจุ้ยคอนโด ซื้อเพื่อให้เช่า  
     
 3 เทคนิคง่ายๆ ในการตกแต่งคอนโด  
แบบห้อง สีสันย้อนยุค  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 รีวิว คอนโด วันพลัส คันคลอง  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
  เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโด
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
01 เมื่อซื้อคอนโด สร้างใหม่ ขั้นตอนการทำสัญญา มีอะไรบ้าง?   06 ขั้นตอนการขอสินเชื่อคอนโด มีอะไรบ้าง?
         
02 เอกสารการครอบครอง คอนโด คือแบบไหน?   07 ปัจจัยที่ทำให้ กู้ซื้อคอนโดผ่าน มีอะไรบ้าง?
         
03 การเลือกชื้อคอนโด แบบชาญฉลาด ทำกันอย่างไร?   08 หนังสือรับรอง ปลอดหนี้ คอนโด
         
04 คอนโดมิเนียม - แฟลต - อพาร์ทเม้นต์ แตกต่างกันอย่างไร ?   09 การคิดผลตอบแทนจากการลงทุนในคอนโด ROI
         
05 จะกู้เงินซื้อคอนโด ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?   10 วิธีคิดก่อนกู้เงินซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่า
รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
 
condo chiangmai sitemap1 คอนโดเชียงใหม่ ไซต์แมพ Site Map - แผนผังเว็บไซต์ ผัง คอนโดเชียงใหม่
 

ซื้อคอนโด - condo for sale

For Sale - คอนโดสำหรับขายเช่าคอนโด - condo for rent
For rent - คอนโดเช่า

งบประมาณเช่า - rent budget
5,000 - 10,000
10,000 - 15,000
15,000 - 20,000
20,000 - 25,000
25,000 - 30,000คอนโดสำหรับลงทุน-for invest
Included tenant - พร้อมผู้เช่า


บทความ
ข่าว คอนโด
การลงทุนกับคอนโด
การตกแต่งคอนโด
รีวิวคอนโดเชียงใหม่
เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโดบริการ
ลงโฆษณา
ลงประกาศ
ฝากขาย-ฝากให้เช่า
 
คอนโด site map chiangmai ไซต์แมพ condo chaingmai
 
condo in chiangmai   คอนโด ใน เชียงใหม่
           
           
           
เชียงใหม่ คอนโด
 
 | Buy | Rent Investment | Consignment | Contact |  
 | ซื้อคอนโด | เช่าคอนโด ลงทุนคอนโด | ฝากขาย-เช่า | ติดต่อเรา |  
CONDO FOR SALE - CONDO FOR RENT IN CHIANG MAI
กลับหน้าแรก-Home กลับหน้าแรก-Home facebook กลับหน้าแรก-Home กลับหน้าแรก-Home