คอนโดจังหวัดเชียงใหม่ คอนโดมิเนียม เชียงใหม่

คอนโด เชียงใหม่- Condo Chiang Mai

ซื้อคอนโด
Buy
เช่าคอนโด
Rent
ลงทุนคอนโด
Investment
ฝากขาย-เช่า
Sell - Rent Out
ติดต่อเรา
Contact
หน้าแรกคอนโดเชียงใหม่ - Home
condo chiangmai คอนโดเชียงใหม่
หน้าแรก > เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโด > วิธีคิด กลยุทธ์ และข้อมูล การลงทุนซื้อบ้าน & คอนโดฯ (ตอนที่ 1)
วิธีคิด กลยุทธ์ และข้อมูล การลงทุนซื้อบ้าน & คอนโดฯ (ตอนที่ 1)
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
การลงทุนในคอนโดมิเนียม 5 ปี ซื้อกันไปแล้ว 170,000 หน่วย ล้นตลาดหรือยัง
  ผู้จะซื้อคอนโดและบ้าน ต้องคิดแบบนักลงทุน หาไม่แล้วอาจติดบ่วง “กับดักแห่งชีวิต”
  กลยุทธ์การลงทุนในคอนโด
 

ที่มา : นายวสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์
www.M-property.co.th
ภาพ : toptravellists.net/

ยุค  “ คอนโดฯครองเมือง ”  ในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากปี   2548  เป็นต้นมา  โดยมีเหตุจาก  ดีมานด์เปลี่ยน พฤติกรรมการอยู่อาศัย  จากที่เคย  ซื้อ บ้านแนวราบ  บ้านเดี่ยว  ทาวน์เฮาส์ จากเขตชั้นนอก ของเมือง ย้ายมาอยู่อาศัยในเมือง เน่ืองจากเหตุผลสำคัญ  3  ประการ  คือ  ปัญหาเศรษฐกิจ ตกต่ำ ปัญหาการจราจร และสำคัญที่สุด คือ ปัญหาหาราคาน้ำมันแพง จากลติรละ 12-15 บาท ปรับพรวดเดียว เป็นลิตรละ 23 - 26 บาทในปี 2548 และสูงต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบัน และไม่มีใครเชื่อว่าจะถูกลงอีก (ก่อนหน้าน้ีก็มีปัญหาจราจร แต่น้ำมันยังไม่แพง จึงยังซื้อบ้านนอกเมืองและเดินทางเข้า มาได้)   ทำให้มีกระแสความต้องการ ที่อยู่อาศัย ในเมืองมาทดแทน เพราะไม่อยากอยู่นอกเมือง  เนื่องจากค่าใช้จ่ายการเดินทางสูงสามารถนำเงิน ค่าเดินทาง มาซื้อคอนโดฯ ได้เลย แถมยังมีเวลาเหลือเฟือ ที่จะใช้ชีวิตมัน ๆ ในเมืองที่เพียบพร้อม ด้วยสิ่งล่อใจได้อีกต่างหาก เหตุหนึ่งที่ผู้คนจำเป็น ต้อง ซื้อคอนโดฯ เนื่องจากจากเศรษฐกิจชะลอตัวและตกต่ำทำให้มีเงินน้อย จำเป็นต้องซื้อ ที่อยู่อาศัยราคาต่ำซึ่งมีทางเลือก 2 ทาง คือ ทาวน์เฮาส์ กับคอนโดฯ แต่หวยก็ต้องออกที่คอนโดฯ เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัย ในเมืองที่ราคายังพอซื้อได้  (1-3 ล้านบาท) แต่หากซื้อ  ทาวน์เฮาส์ ในเมือง อาจ แพงกว่า 2 เท่า ยิ่งไม่ต้องพูดถึงบ้านเดี่ยวต่างจากยุคก่อนหน้านี้ในปี 45-47 ที่เศรษฐกิจดีเงินมาก แถมดอกเบี้ยต่ำกำลัง ซื้อจึงสูง บ้านเดี่ยวจึงขายดี


หลังจากตลาดจุดติดแล้วการลงทุน และการเก็งกำไรก็ย่อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยความต้องการที่สูงขึ้นมาก เทียบกับในช่วงปี 2546-2547 ที่มีการซื้อคอนโดฯ แค่ 12,000-15,000 หน่วยต่อปีเท่านั้น(ก่อนหน้านี้ไม่ถึงหมื่นหน่วยด้วยซ้ำ) แต่ในปี 2548 มียอดซื้อพุ่งขึ้นเกือบ 2 เท่าเป็น 29,000 หน่วย ต่อเนื่องในปี 2549 จ านวน 31,000 หน่วย สูงสุดในปี 2550 ถึง 40,000 หน่วย ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจในปี 2551 แต่ก็ยังสูง ถึง 29,000 หน่วย ในปี 2552 อีก 28,000 หน่วย และล่าสุดในปี 53 แค่ครึ่งปีซื้อไปแล้วถึง 20,000 หน่วย (สัดส่วนการซื้อคอนโดฯ ต่อการซื้อ ที่อยู่ อาศัยทุกประเภทจาก 26% ในปี 47 พุ่งเป็น 55%, 60%, 61% ในปี 2548 - 2550 ตามลำดับ แม้ลดลงบ้างในปี 51-53 ที่ 45%, 47%, 46% แต่ก็ ยัง เป็น สัดส่วนที่สูงอยู่ดี ส่วนสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องติดตามต่อครับ


เหตุ ที่มีการลงทุนกันมาก เพราะ คอนโดฯ  ในเมืองสามารถปล่อยเช่าได้ผลตอบแทนที่สูง  (แต่ก็ต้องวิเคราะห์ตลาดหรือสำรวจให้ดีว่าจะมีคนเช่า หรือไม่  ผู้เช่าเป็นใคร  หากเป็นตลาดคนไทย จะเช่าหรือไม่ เพราะ ดอกเบี้ยต่ำแบบนี้ ผ่อนจะถูกกว่าเช่า จึงอาจไม่เป็นอย่างที่คิด....ต้องติดตามต่อ) นอกจากผลตอบแทนค่าเช่าแล้วยังมีผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น  (Capital Gain)  ยิ่งทำให้มีการซื้อเพื่อการลงทุน  หรือ เก็งกำไรกันมากขึ้น โดยเฉพาะในยามที่ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำมาก ๆ แบบนี้ยิ่งจะทำให้คนมีเงินเย็นหันมาลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ (ทองคำหุ้น) แทน ฝากเงินไว้ โดยจากผลการสำรวจคอนโดฯ ตามแนวรถไฟฟ้าเมื่อปี  2550 - 2552 ของ AREA  (ศูนย์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ www.area.co.th ที่ กระผมเป็นที่ปรึกษาอยู่นั้น) พบว่าผลตอบแทนจากค่าเช่า (สุทธิ) อยู่ในช่วง 3.3 - 8.3% ( เฉลี่ย 5.5% ) บวกกับราคาขายเพิ่มขึ้นกว่า  3.1 - 21.6% ต่อปี (เฉลี่ย 12.1% ต่อปี) ท าให้รวมแล้วได้รับผลตอบแทนถึง 6.4-29.9% ต่อปี (เฉลี่ย 18.5%ต่อปี) กันเลยทีเดียว


ความแตกต่างระหว่างการลงทุนกับการเก็งกำไรก็คือว่าการลงทุน จะซื้อไว้ให้เช่าและไว้ขายต่อเมื่อราคาสูงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ การลงทุนจะถือครอง นับกันเป็นปี แต่หากเก็งกำไรจะซื้อมาและหวังขายต่อทำกำไรระยะสั้น บางคนขายดาวน์กันเลย จากข้อมูลล่าสุดของ AREA นั้น จากปี 2548 จนถึง กลางปี 53 มีคนซื้อคอนโดมิเนียมไปแล้วประมาณ 170,000 หน่วย โดยประมาณว่าเป็นการซื้อเพื่อลงทุนประมาณ 1 ใน 3(รายละเอียดผมจะอธิบาย ในภายหน้า) จนถึงวันนี้คนที่คิดจะซื้อคงจะคิดระแวงว่าตลาดยังน่าซื้ออยู่หรือไม่ ประเด็นพิจารณาก็คือ ตลาดคอนโดฯ หรืออาจรวมทั้งอสังหาริม - ทรัพย์ โดยรวม อุปทานจะล้นตลาดหรือยัง หรือการเก็งกำไรจะสร้างปัญหาหรือยัง รวมทั้งจะหมด “ยุคคอนโดฯ ครองเมือง” หรือยัง จะลงทุนอย่างไร ดี วิธีการ  รายละเอียดเชิงลึก  ต้องทำอย่างไร  รวมทั้งในยุคต่อไปอสังหาฯ  ประเภทใดจะบูม เผื่อจะไปดักหน้าไว้ก่อนได้  ต้องติดตาม ต่อฉบับหน้า แล้วครับ


ก่อน จากกันไปในฉบับนี้  มีข้อคิดสำคัญสำหรับคนจะซื้อบ้าน  (หรือแม้แต่ซื้อไปแล้ว)  ก็คือว่า  การซื้อบ้านถือเป็น  “ ทัศนคติหลัก ” ของวิถีชีวิต คนไทยเราที่สั่งสอนกันมาว่า พอมีงานมีการที่มั่นคงทำแล้ว สิ่งที่ต้องทำลำดับแรกก็คือ  ซื้อบ้าน เพื่อไว้อยู่อาศัย เพื่อความมั่นคงของชีวิต ...แต่อีก ด้านหนึ่ง ทัศนคตินี้อาจเป็น  “ กับดักแห่งชีวิต ”  เลยทีเดียว  ต่างจากคนจีนมักสอนลูกหลานว่า  ให้ลงทุนค้าขาย  หรือ  ยุคนี้เรียกว่า  ทำธุรกิจก่อน ให้รวยก่อน  มีเงินแล้ว  บ้านค่อยซื้อทีหลัง ก็ยังได้ ในขณะที่ คนไทยเรามักสอนลูกหลาน ให้ซื้อบ้านก่อน เพราะเห็นว่า  เป็นการสร้างความมั่นคง ให้กับชีวิตดังว่า แต่ปญัหากค็อืว่าการซื้อบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่มีเงินต้องกู้ธนาคารอันท าให้ต้องทุ่มสรรพก าลังทั้งหมดกับการผ่อนบ้าน (แถมผ่อนรถ ผ่อนบัตรเครดิตผ่อนภรรยาก็มี)  ซึ่งใช้เวลานาน  10,20, 30  ปี  กว่าจะผ่อนทุกอย่างหมดอายุก็มากแล้ว หมดไฟที่จะคิดไปทำธุรกิจ หรือ การลงทุน เสียแล้ว ผมถึงอยากทุกท่านที่คิดจะซื้อบ้านต้องเป็นนักลงทุนไปในตัวด้วย เพราะแท้จริงแล้วนี่คือการลงทุนครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต เพราะ หากท่าน ต้องกู้เงินกว่าจะผ่อนบ้านหมดอาจต้องใช้เวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตเลยทีเดียว ...การทำ ตัวเป็นนักลงทุนวิธีการจะทำอย่างไร หรือท่านที่ติด กับดัก ไปแล้ว ก็มีทางออกจะทำอย่างไร ต้องติดตามกันต่อครับ (อีกแล้ว)


กรณี การซื้อบ้านเพื่อการลงทุน กับซื้อไว้อยู่อาศัย ผมมีกรณีศึกษาไว้ให้คิดครับ ก็คือ ผมมีเพื่อนร่วมงานสองคน คนหนึ่ง ไปซื้อบ้านทาวน์เฮาส์ มือสองมาหลังหนึ่งแถวลาดพร้าวในช่วงหลังวิกฤติจากกรมบังคับคดีได้ในราคาถูกเพียง 800,000 บาท (60% ของเทียบราคาตลาด ณ ตอนนั้นที่ 1,200,000 บาท แต่ก็เป็นราคาที่ตกลงมาจากช่วงบูมสูงถึง 1,500,000 บาท) หลังจากซื้อแล้ว ก็มีทางเลือกสองทาง คือ เอาไว้ขายต่อ ซึ่งได้กำไร แน่ๆ 400,000 บาท ณ ตอนนั้น หรือจะเอาไว้อยู่เอง สุดท้ายต้องเลือกเอาไว้อยู่เอง เพราะขัดต่อทัศนคติ คนในครอบครัวไม่ได้ แต่ซื้อมาถูกก็จริง แต่การซื้อก็ต้องกู้เงินธนาคารต้องผ่อนอีก 20 ปี ทุ่มสรรพกำลังกับการผ่อนบ้านอีกนาน แต่เพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่ง ซื้อมาแบบเดียวกัน แต่เอาไว้ ขายต่อ 3-4 เดือนก็ขายได้แล้ว และไปซื้อใหม่อีกหลายครั้ง จนสามารถมีเงินสดไปซื้อบ้าน ซื้อรถได้เองเลย แถมมีเงินเหลือจากการทำกำไรอีกโข จนเดียวนี้เป็นนักลงทุนเต็มตัวไปแล้ว..ท่านผู้อ่านละครับ เอาไงดี

อ่านต่อ...ตอนที่ 2

รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
Comment
รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
 
     
condo chiangmai menu ติดตามเราที่ facebook คอนโด เชียงใหม่ เมนู
condo chiangmai menu ติดตามเราที่ Google+ คอนโด เชียงใหม่ เมนู
Google+
condo chiangmai menu บริการของเรา Service คอนโด เชียงใหม่ เมนู

ฝาก ขาย/เช่า
TEL
084-374-6505
-----------------------
LINE
@condo2

ฝากขาย-ฝากเช่าคอนโดเชียงใหม่
condo for sale chiangmai เช่าคอนโดเชียงใหม่

     
คอนโด chiangmai   condo เชียงใหม่
 
 
 
 
ข่าว และ บทความ คอนโดเชียงใหม่ - News and Articles Condo Chiang Mai
condo chiangmai CONDO NEWS - ข่าว คอนโด   INVEST- การลงทุนกับคอนโด   INTERIOR - การตกแต่งคอนโด   REVIEWS - รีวิวคอนโดเชียงใหม่
   
   
   
   
   

 
   
   
   
     
 คอนโดฯ ทำเงินอย่างไร  
 กลยุทธ์การลงทุน  คอนโดฯ (ตอนที่ 1)  
 กลยุทธ์การลงทุน คอนโดฯ (ตอนที่ 2)  
 กลยุทธ์การลงทุน คอนโดฯ (ตอนที่ 3)  
 กลยุทธ์การลงทุน คอนโดฯ (ตอนที่ 4)  
เปรียบเทียบการลงทุนอสังหาริมทรัพย์  
ทำไมเราจึงควรลงทุนในคอนโดมิเนียม  
7 สิ่งที่ควรรู้ก่อนปล่อยเช่าคอนโด  
ลงทุนคอนโดฯ ในช่วงวิกฤติคือ “โอกาส”  
ฮวงจุ้ยคอนโด ซื้อเพื่อให้เช่า  
     
 3 เทคนิคง่ายๆ ในการตกแต่งคอนโด  
แบบห้อง สีสันย้อนยุค  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 รีวิว คอนโด วันพลัส คันคลอง  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
  เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโด
condo chiangmai detail คอนโด เชียงใหม่ รายละเอียด
01 เมื่อซื้อคอนโด สร้างใหม่ ขั้นตอนการทำสัญญา มีอะไรบ้าง?   06 ขั้นตอนการขอสินเชื่อคอนโด มีอะไรบ้าง?
         
02 เอกสารการครอบครอง คอนโด คือแบบไหน?   07 ปัจจัยที่ทำให้ กู้ซื้อคอนโดผ่าน มีอะไรบ้าง?
         
03 การเลือกชื้อคอนโด แบบชาญฉลาด ทำกันอย่างไร?   08 หนังสือรับรอง ปลอดหนี้ คอนโด
         
04 คอนโดมิเนียม - แฟลต - อพาร์ทเม้นต์ แตกต่างกันอย่างไร ?   09 การคิดผลตอบแทนจากการลงทุนในคอนโด ROI
         
05 จะกู้เงินซื้อคอนโด ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?   10 วิธีคิดก่อนกู้เงินซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่า
รายละเอียด คอนโด เชียงใหม่ คอนโดเชียงใหม่ ข้อมูล
 
condo chiangmai sitemap1 คอนโดเชียงใหม่ ไซต์แมพ Site Map - แผนผังเว็บไซต์ ผัง คอนโดเชียงใหม่
 

ซื้อคอนโด - condo for sale

For Sale - คอนโดสำหรับขายเช่าคอนโด - condo for rent
For rent - คอนโดเช่า

งบประมาณเช่า - rent budget
5,000 - 10,000
10,000 - 15,000
15,000 - 20,000
20,000 - 25,000
25,000 - 30,000คอนโดสำหรับลงทุน-for invest
Included tenant - พร้อมผู้เช่า


บทความ
ข่าว คอนโด
การลงทุนกับคอนโด
การตกแต่งคอนโด
รีวิวคอนโดเชียงใหม่
เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนโดบริการ
ลงโฆษณา
ลงประกาศ
ฝากขาย-ฝากให้เช่า
 
คอนโด site map chiangmai ไซต์แมพ condo chaingmai
 
condo in chiangmai   คอนโด ใน เชียงใหม่
           
           
           
เชียงใหม่ คอนโด
 
 | Buy | Rent Investment | Consignment | Contact |  
 | ซื้อคอนโด | เช่าคอนโด ลงทุนคอนโด | ฝากขาย-เช่า | ติดต่อเรา |  
CONDO FOR SALE - CONDO FOR RENT IN CHIANG MAI
กลับหน้าแรก-Home กลับหน้าแรก-Home facebook กลับหน้าแรก-Home กลับหน้าแรก-Home